Aarhus Kommune

Den rette kanal giver færre udestående betalinger

 

Aarhus Kommune har fået en komplet input/output-løsning, som styrer kommunikation til og fra kommunens borgerne og virksomheder på socialområdet, fx. anbringelser, forebyggelse og sociale ydelser.


Landets næststørste kommune

Organisation:

Socialforvaltningen varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier samt voksne mellem 18 og 66 år. Herunder økonomiske ydelser, sociale indsatser, tilsyn og kontrol.


Udfordring

  • At gå fra en manuel digital løsning til fuldautomatisk håndtering af henvendelser
  • At integrere al forsendelse og modtagelse af digital post i systemet DXC VITAE Social
  • At opnå fordele i forhold til økonomi, overblik, fejlrate og effektivitet


Løsning

  • Kommunens post udsendes til borgernes e-Boks - borgerne svarer via e-Boks
  • Den fysiske post er digitaliseret og automatiseret
  • Brugervenligt system, der integrerer fysisk og digital post


Resultat

  • På inputdelen alene forventes systemet at håndtere 25.000 digitale henvendelser og 4.000 fysiske breve om året
  • Tæt samarbejde mellem kommunen og flere specialiserede leverandører sikrer bedste løsning
  • Hurtigere og mere sikker sagsbehandling, 100 % digitaliseret og gearet til fremtiden


PostNord Strålfors' rolle

PostNord Strålfors skaber snitfladerne op mod det eksisterende system, beriger data og konverterer til rette format. Læs mere på stralfors.dk.

Mit indhold
Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website