aeldre sagen hero 1920x523

Ældre Sagen

Breve med frimærker performer bedre end breve med PP-påtryk

 

 

Baggrund

For Ældre Sagen er det afgørende at vide, hvad der virker i forbindelse med hvervekampagner. De besluttede sig derfor for at undersøge, om det er mest effektivt at sende breve med et frimærke eller et PP-påtryk. 


Strategi

Ældre Sagen udsendte et personligt adresseret brev i en M65 rudekuvert. Målgruppen bestod af 100.000 personlige modtagere mellem 60 og 75 år i hele Danmark, der ikke var medlem af Ældre Sagen. 95.000 breve var frankeret med PP-påtryk, mens 5.000 var frankeret med frimærker.


DM Partner gennemførte 216 telefoninterviews med modtagere af breve frankeret med frimærke eller PP- påtryk. Interviewene undersøgte blandt andet effekten af de to frankeringsvarianter i forhold til modtagerens køb af medlemskab, opfattelse af Ældre Sagen, lyst til at melde sig ind og tilbøjelighed til at gemme brevet. 


Effekt

Interviewene viste, at brevet med frimærke gav det absolut bedste salg, markant øget gemmeværdi og påvirkede modtagerens holdning til Ældre Sagen i en meget positiv retning.


Resultater

Beskrivelse Brevet med PP-påtryk Brevet med frimærke
Salg Indeks 100 Indeks 124
Modtageren oplever, at materialet har påvirket hans eller hhendes holdning til Ældre Sagen i en meget positiv retning 17% 32%
Modtageren ønsker eller overvejer medlemskab for at støtte Ældre Sagen arbejde  28% 53%
Modtageren har stadig brevet efter en uge 36% 42%
Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website