Alka Fordi arbejdslivet hero 1920x523

Alka Forsikring

Fordi arbejdslivet er uforudsigeligt - fra indsigt til salg af Alka lønforsikring

 

 

Udfordring

Lønforsikring er et komplekst produkt, som man ikke kan forholde sig til, med mindre man forstår dens værdi, og hvordan den fungerer med karensperiode og udbetalinger. Derfor var det nødvendigt at få længere taletid end normalt.


Målgruppe

Ca. 20.000 HK-medlemmer i alderen 40 til 55 år som samtidig var medlemmer af forbundets A-kasse. 


Kampagnens mål

At skabe involvering og salg af Alkas lønforsikring til HK-medlemmer.

Ved test at dokumentere en mekanik, der kunne skabe en involveringsrate på mindst 3 % og en salgskonvertering på 0,9 %. Sekundært at skabe e-mail permissions fra målgruppen.


Strategi

Forsikringstagere søger rådgivning og personlig kontakt, og salget sker oftest pr. telefon. En kampagne skulle teste, om forskellige kombinationer af responsmuligheder i højere grad kunne drive målgruppen online for at involvere sig og konvertere til lead og køb af et komplekst produkt som lønforsikring. 

Udviklingen af testvarianter startede med en onlineanalyse, hvor 2.044 hvervede personer besvarede et spørgeskema om deres viden, tanker og adfærd omkring lønforsikring. Det gav kvalificeret input om relevante værdibudskaber, der kunne overføres til det kreative og danne udgangspunkt for testen, og bidrog med en række gode indsigter til udvikling af responsmekanikken.

Der blev udsendt en direct mail i fire testvarianter, som herefter blev rated ift. antal besøg og beregninger på websitet, antal postale respondenter samt leadkonvertering på websitet. Den klare vinder var en variant med instant win, hvor modtageren straks kunne se på websiden, om der var gevinst i form af et rejsegavekort på 5.000 kr. Denne variant performede bedre på både involvering og salg end Alkas generelle benchmark for mindre komplicerede produkter – selv, når der blev taget hensyn til andelen af præmieryttere.

En klassisk direct mail med alle de rigtige elementer inklusive et godt brev, der fik læseren involveret og aktiveret. Den kreative løsning handlede om at fortælle, at arbejdslivet er uforudsigeligt – ikke i form af en skræmmekampagne, men sobert med tryghed og troværdighed som det bærende. 


Resultat

Vinder-direct mailen skabte drive-to-web
rate og leadkonvertering på 16,7 % samt involvering på op til indeks 779 og salg på op til indeks 213 i forhold til de andre varianter. 40 % afgav e-mail permission, og kampagnen genererede en ROI på 2,0.

Pris: Nomineret til Direct Marketing Prisen

Kategori: BEDSTE DIRECT MAIL

Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website