Alka Billig bilforsikring hero 1920x523

Alka Forsikring

Billigere bilforsikring eller gratis bilvask

 

 

Udfordring

At finde en vej til aktivering af emner til Alka Forsikrings callcenter på et produktområde, der generelt betragtes som lavinteresse.


Målgruppe

Eksisterende kunder med mindst en police hos Alka og en aldersspredning fra 25 til 69 år. I alt ca. 21.000 kunder skulle nås via direct mail - heraf 52 % kvinder, for hvem bilforsikring er særlig lavinteresse. 


Kampagnens mål

Ud fra erfaringer med andre DM aktiviteter blev det overordnede mål ambitiøst sat til, at 1,5 % af DM modtagerne skulle aktiveres til køb. 


Strategi

Bilforsikringen er for mange den dyreste forsikring i budgettet, og ifølge prissammenligninger på bilforsikringer kan syv ud af ti spare penge ved at vælge Alka. Derfor kunne Alka tale troværdigt til eksisterende kunder med løftet: ”Er Alka dyrere end dit nuværende selskab, får du en gratis bilvask”. Et klart statement, der skabte troværdighed om indholdet i tilbuddet. 

Direct kampagnen støttede op om en TV-kampagne med det formål at generere krydssalg på bilforsikring. Tilbuddet var attraktivt, og kommunikationen klart fokuseret på bil, besparelser og bilvask – da bilvask jo hænger lige så naturligt sammen med det at være bilejer, som forsikring gør. Løftet skabte en høj responsrate, samtidig med at kampagnens kostpris blev holdt på et minimum.

For at bekræfte eksisterende kunder i valget af Alka,- også som leverandør af bilforsikring, gjorde man samtidig opmærksom på den service, Alka tilbyder i forbindelse med månedlig betaling. Servicen betyder, at kunden kan undgå at betale hele årspræmien på en gang – men måned for måned via Betalingsservice uden gebyrer. Ligeledes blev der henvist til en ny online-beregner på alka.dk, hvor kunden selv kunne tjekke priser.

Alka gør det enkelt – blev således demonstreret både i form og tilbud.


Resultat

Hele 79 % af respondenterne endte med at tegne en bilforsikring. Samlet set har direct mailen resulteret i en ROI på ca. 7.

Pris: Nomineret til Direct Marketing Prisen

Kategori: Enkel og effektiv

Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website