ALM BRAND tester breve hero 1920x523

Alm. Brand

Direct Mail betaler sig

Se hele
casen
Gem
casen

 

Baggrund

Det er en velkendt problemstilling, at forsikringskunders involvering er lav, og at de – med mindre uheldet er ude – glemmer fordelene ved at være forsikret. Hos Alm. Brand oplever sælgerkorpset og telefonbetjeningen, at mange kunder ikke er klar over, at de er Pluskunder, og at de derfor har en række fordele i form af fx rabatter, psykologisk krisehjælp og gratis børneulykkesforsikring. Den manglende viden går ud over loyaliteten og øger risikoen for kundefrafald. Strategi

Alm. Brand ønskede derfor at teste, om det var muligt at øge involveringen og kendskabet ved aktivt at henvende sig til 1.000 Pluskunder med en direct mail, der bestod af en konvolut, et brev og en brochure. Få dage efter ringede analysebureauet Tranberg + Partners til 200 af modtagerne for at høre om deres reaktioner på materialet. Tre måneder efter udsendelsen målte Alm. Brand kundefrafaldet blandt modtagerne af direct mailen. Frafaldet blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 1.000 Pluskunder, der ikke havde modtaget direct mailen eller andre informationer fra Alm. Brand i over tre måneder.Effekt

  • 6% af modtagerne synes bedre om Alm. Brand efter at have fået brevet.
  • I forhold til kontrolgruppen var kundefrafaldet væsentligt lavere blandt de kunder, der havde modtaget direct mailen.
  • Alm. Brand beregner ROMI - Return on Marketing Investment - i forhold til værdien af et års omsætning, og ROMI for modtagerne af brevet var indeks 155.
  • Alm. Brand målte også mer- og krydssalget til modtagerne af direct mailen og til kontrolgruppen. For modtagerne af direct mailen kunne Alm. Brand registrere en så stor ekstraomsætning, at ROMI når op på 472.


Mere inspiration

Alm. Brand booster image gennem brev med gimmick.

Se casen her

Resultater

Beskrivelse Alm. Brand Benchmark
Læste brevet 37% 34%
Gemte brevet 36% 28%
Synes bedre eller meget bedre om Alm. Brand efter at have modtaget brevet 6% 3%
Return on Marketing Investment ift. værdien af et års omsætning Indeks 155 Indeks    100
Return on Marketing Investment ift. mer- og krydssalget Indeks 472  

 

Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website