Codan regnestykket hero 1920x523

Codan

Regnestykket er ligetil

 

 

Udfordring

At kommunikere et svært tilgængeligt budskab om et lavinvolveringsprodukt og gøre det så interessant for modtagerne, at de selv ville henvende sig for at høre mere.


Målgruppe

Alle kunder med ét forsikringsprodukt hos Codan.


Kampagnens mål

En gennemsnitlig responsrate på 3 % svarende til knap 1.000 opkald til callcenteret samt at konvertere 17 % af disse til salg og derved opgradere 170 kunder til KerneKunder. På lang sigt at reducere churn og på denne måde optimere ROMI.


Strategi

Codan Privat ønskede at få flere kunder til at forstå værdien af at have mere end blot ét forsikringsprodukt i Codan for derved at øge loyaliteten og minimere churn. Løsningen blev et personligt brev til kunder med ét forsikringsprodukt, hvor man udnyttede data kreativt til at vise kunden, præcis hvilket produkt han eller hun manglede for at blive KerneKunde, og hvilke konkrete fordele de dermed ville kunne opnå.

Med kundens adresse og nuværende forsikringsaftale som vigtige informationer, kunne man præsentere den enkelte kunde for et simpelt regnestykke: ”din adresse + fx din bil/din båd/dig selv = store fordele”. For at gøre budskabet endnu mere personligt og synliggøre, at der ikke var tale om en massehenvendelse, blev det illustreret med håndskrift på en tavle.

Man undgik at overvælde modtageren med information og fik samtidig gjort opmærksom på, at ”her er et forsikringsselskab, som bruger sin viden om mig til at tilbyde mig løsninger og fordele, som passer præcis til… mig”.

For at teste den kreative eksekvering udsendte man eksempelvis en ’plain’ variant til en testgruppe. Her var budskabet i brevet det samme, men det personlige flet på forsikringstyper på forsiden af brevet manglede. Forskellen i respons var åbenlys, idet ’tavlevarianten’ genererede op til tre gange så mange opkald som ’plain-varianten’. Herefter sendte man udelukkende den kreative tavlevariant til de resterende segmenter.


Resultat

  • Gennemsnitlig responsrate på 4,3 % på tværs af alle målgrupper (for visse segmenter op til ca. 15 %).
  • 39 % af alle opkald blev konverteret til salg, hvilket svarer til en stigning på 148 % i forhold til lignende krydssalgskampagner i 2011. 
Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website