lindorff hero 1920x523

Den forsømte kommunikation

Lindorff fokuserer på det administrative brev

Med en mere imødekommende tone og nogle kortere breve, har inkassofirmaet Lindorff mangedoblet responsen fra skyldnere.

 

 

Baggrund

Lindorff køber gamle gældsposter, der i mange tilfælde allerede har været igennem inkasso- og fogedforretninger. Målet er at inddrive mindst en del af gælden, men det kan være svært. Lindorff ønskede at teste om brevet overhovedet var det bedste medie til formålet. Hvis det var tilfældet, skulle der fokuseres på, hvordan man optimerede brevenes indhold.


Strategi

For at finde frem til den optimale kommunikation testede Lindorff over et halvt år, hvordan de hidtidige brev performede overfor nye, mere imødekommende breve. Testforløbet strakte sig over et halvt år, og der blev blandt andet gennemført disse tests:

  • Lindorffs hidtidige meget formelle standardbrev vs. et nyt brev med en mere imødekommende tone.
  • Test af en kortere version af det nye mere imødekommende brev, hvor der var vedlagt et girokort med fortrykt beløb.
  • Fremsendelse i blå konvolutter eller i hvide konvolutter med og uden teasertekst.


Effekt

Med det korte nye brev vedlagt et girokort er det lykkedes at få en respons på cirka 5% fra en målgruppe, der ellers ikke har reageret på Lindorffs henvendelser i de seneste fem år. Testforløbet viser, at det kan svare sig at arbejde grundigt med den administrative kommunikation – på samme måde som man gør med marketingmateriale.


Mere inspiration

Lindorff skaber respons med det gode brev.

Se casen her


Resultater

  Samlet erindring Læst1 Gemt2
Standardbrev 50% 68% 52%
Nyt mere imødekommende brev 67% 76% 55%
Benchmark2 64% 52% 44%

1Erindrer brevet. 2180 direct mails. Post Danmarks benchmark for effektmålinger af direct mails på B2C-markedet.

En kort tekst med girokort virker bedst

  Samlet erindring Læst1 Gemt2
Kort brev med girokort 64% 80% 56%
Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website