Mannaz Udsolgt hero 1920x523

Mannaz

Udsolgt

 

 

Udfordring

At produktudvikle og relancere en projektlederuddannelse i fire moduler på et marked, der bedst kan karakteriseres som et ”red ocean”, hvor de tilbageværende aktører efter finanskrisen slås med livet som indsats. 


Målgruppe

2.523 projektledere – især inden for tekniske fag – samt 419 HR- og projektchefer.


Kampagnens mål

At øge antallet af solgte kurser fra 450 kurser p.a. til 580 solgte kurser – svarende til en ekstra omsætning på 2,2 mio. kr.


Strategi

”Hjælp os med at få udsolgt i juni ”. Efter flere år med ikke-udsolgte moduler var målet at vende udviklingen og få første del af den reviderede projektlederuddannelse - Modul 1 – udsolgt i juni 2012. Mannaz tog sin egen medicin, lyttede til brugerne og udviklede produktet baseret på markedsindsigt. Derefter blev produktet præsenteret på baggrund af erfaringerne fra dialog med tidligere deltagere.

Det nye koncept blev lanceret som netop den løsning på tidens udfordringer, som projektledere selv har efterspurgt, nemlig ved at vende ændringerne og slankningen af kursusforløbet til noget positivt: Kortere kursus (mindre tid væk fra virksomheden), betaling for overnatning (eller hjem og læse godnathistorie for dine børn), ny læringsstil (effektiv og moderne), selvstudie (forbered dig, når du vil).

Nye medier og grafiske udtryk med QR-koder og infografik kommunikerede visuelt, at forandringen også er sket hos Mannaz. Og en lille infografik-film guidede kort og tydeligt modtageren igennem en ”forandringsrejse” og fordelene ved de nye projektleder-kurser.

Der blev sendt Direct Mails i varianter til HR- og projektchefer samt Projektleder-emner fra Mannaz’ database. Direct Mailen bestod blandt andet af et brev, en omslagsmappe med QR-kode på indersiden samt en plakat/folder med QR-kode med link til infografisk film. Desuden blev der sendt e-mails med kort intro og link til infografik-film suppleret med bannerannoncering. Et reminder-postkort samlede yderligere op på indsatsen. 


Resultat

  • Første udgave af den nye uddannelse i juni 2012 blev udsolgt.
  • ROMI for kampagnen: 5,3 på 3 måneder.
  • ROI: 1 efter 3 måneder.
Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website