museum jord hero 1920x523

Museum Jorn fik 10 % respons på invitation

Flot effekt af brev til udvalgte segmenter

Museum Jorn valgte at sende invitationer til en særudstilling til udvalgte conzoom® segmenter. 68 % af modtagerne læste brevet, og hele 10 % mødte op. Resultaterne er enestående i museumsverdenen, hvor MoMA i New York er tilfredse, hvis de får en respons på 0,5 %.

 

 

Baggrund

Museum Jorn fejrede en af Danmarks største kunstneres 100 års fødselsdag med den største særudstilling i museets historie, ”EXPO JORN – Kunst er fest!”. Der blev reklameret for udstillingen på TV2 Østjylland, via trafikreklamer og på nettet. Desuden fik 4.500 udvalgte modtagere et brev med en invitation.


Strategi

Marketingbudgettet er begrænset, og derfor prøver museet altid at plukke de lavthængende frugter. Her er conzoom® et virkelig effektivt værktøj, fordi viden fra conzoom®analysen af kundedatabasen, gør det nemt at zoome ind på de mest interessante segmenter og henvende sig direkte til dem. Segmenterne ”formue og formåen” og ”kosmopolitter” er kraftigt overrepræsenteret, så invitationerne blev kun sendt til husstande, der tilhørte ét af de to segmenter i de to århusianske velhaverområder Risskov og Højbjerg.

Museet lod Post Danmark stå for alt praktisk mht. print, kuvertering, frankering og forsendelse.


Effekt

Da særudstillingen var slut, kunne Museum Jorn gøre op, at 10 % af modtagerne havde brugt deres invitation – dvs. at brevet havde trukket 450 inviterede og et tilsvarende antal ledsagere til Silkeborg i de 16 dage, særtilbuddet var gældende.

Tranberg + Partners ringede til 200 af modtagerne fem dage efter, at Direct Mailen var sendt ud, og fandt bl.a. ud af, at 34 % havde diskuteret indholdet med andre, og at 51 % på det tidspunkt overvejede at besøge Museum Jorn. ret som indstik i magasiner.

Handling

graf2jorn

Save

Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website