nykredit hero 1920x523

Nykredit

Nykredit tester trykt vs. digitalt magasin

Nykredit Magasinet i trykt form bliver læst dobbelt så ofte som den digitale udgave og er langt bedre til at skabe værdi, relationer og respons.

Se hele
casen
Gem
casen

 

 

Baggrund

Nykredit sender deres medlemsmagasinet til cirka 200.000 kunder tre gange årligt. Målet med magasinet er at informere, yde rådgivning, skabe respons og knytte kunderne tættere til Nykredit. I oktober 2011 valgte Nykredit at teste, om en digital udgave af magasinet ville blive modtaget på samme måde som den trykte udgave.


Strategi

7.000 repræsentativt udvalgte kunder fik en e-mail med link til en digital udgave af Nykredit Magasin, og resten af de 200.000 privatkunder modtog et følgebrev og en fysisk udgave af magasinet. Et par dage efter udsendelsen gennemførtes en analyse, der sammenlignede kvaliteten af de to kanaler og den værdi, medierne skaber for Nykredit. 600 modtagere af magasinet og 400 modtagere af e-mailen blev ringet op og svarede på to spørgsmål: 1. Hvor stor andel af modtagerne læser magasinet? 2. Hvilken opfattelse efterlader magasinet i læsernes bevidsthed? Sideløbende registrerede Nykredit den respons, der kom ind via telefon, svarkort, e-mails og besøg på nykredit.dk.


Effekt

Det trykte magasin skaber højest opmærksomhed, læses langt mere og opfattes som mere relevant end det digitale magasin. Dermed er det trykte magasin langt det mest effektive medie i Nykredits arbejde med at skabe værdi for kunderne og nå det overordnede mål om at knytte kunderne tættere til virksomheden


Resultater

  Tryk magasin Digital magasin Tryk konvertering Digital konvertering
Ambassadører 10% 07% 45% 52%
Styrke 22% 13% 48% 52%
Relevans 45% 25% 58% 56%
Erindring 76% 44% 78% 44%
Alle 100% 100%    
Download rapport
 

Send dit navn og din mailadresse – så får du en e-mail retur med et link, der sikrer, at du er dig og ønsker kommunikation og adgang til vores rapporter om markedsføring.

Ja, tak Post Danmark A/S og de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber* må gerne dele mine oplysninger med hinanden og kontakte mig via brev og elektronisk post (fx e-mails, sms og mms) med henblik på markedsføring af produkter/ydelser* samt i forbindelse med kampagner, events og konkurrencer. *) Du kan altid holde dig orienteret om de til enhver tid værende koncernforbundne selskaber og produkter/ydelser på denne website